EKVAL: moderný systém s minálnymi nárokmi na náročnosť obsluhy zameraný na ekonomiku a kvalitu výroby.

Digitálny archív

Je základným modulom systému. Umožňuje spoľahlivú archiváciu a správu všetkých druhov dokumentácie.

Výroba

Spolupracuje s modulom DIGITÁLNY ARCHÍV. Umožňuje zadefinovať skladbu finálneho výrobku, výrobné postupy a sledovať postup výroby s ohľadom na ekonomiku a kvalitu produkcie.

Servis

Je nadväzujúcim produktom na produkt VÝROBA. Umožňuje organizovať a vyhodnocovať procesy servisu s ohľadom na zlepšenie kvality výrobkov a ekonomiky používateľa.

O nás

Naša spoločnosť sa zaoberá hlavne vývojom a implementáciou softvérových produktov, riešiacich špecifické požiadavky zákazníkov. Sú uplatňované najnovšie poznatky v IT s cieľom ponúknuť zákazníkom progresívne riešenia, spĺňajúce najvyššie kvalitatívne požiadavky pri minimalizácii investičných a prevádzkových nákladov.

 

História

Spoločnosť bola založená v roku 2009. Zaoberala sa riešeniami pre konkrétnych zákazníkov. V súčasnosti prináša produkt svojho vlastného vývoja - súbor programových produktov EKVAL, zameraných na zlepšenie ekonomiky a zvýšenie kvality najmä elektrotechnickej výroby

 

Spôsob práce

V prvej etape spolupráce sú zadefinované základné požiadavky zákazníka na novú aplikáciu softvérového produktu. Následne je vykonaná analýza súčasného stavu u zákazníka v predmetnej oblasti. Na základe týchto údajov naša firma spracuje koncepciu nového riešenia so spracovaním štruktúrovanej cenovej ponuky na jednotlivé časti dodávky. Dôraz sa kladie na minimalizáciu nákladov zákazníka pri splnení jeho požiadaviek.Súčasťou riešenia je odsúhlasenie skúšobných a overovacích metodík jednotlivých častí riešenia ako i celej dodávky. Na všetky dodávky sú poskytované záruky v štandardnom rozsahu.